W imieniu Instytutu Komeńskiego mam przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne SPOTKANIE SZKOLENIOWE DLA RODZICÓW dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego utworzonego w ramach projektu

„Kompetentne Przedszkolaki”
w Cetuli

zkolenie prowadzone będzie przez trenerów Fundacji Rozwoju Dzieci
im. J. A. Komeńskiego z Warszawy
i odbędzie się w dniu 18.04.2013 r., w godzinach od 16.30 do 19.30
w Szkole Podstawowej w Cetuli.

Marta Ulma-Baran   
Kierownik Projektu   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego