"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w CetuliDziałania marzec / kwiecień 2014

Marzec to miesiąc, w którym żegnamy zimę i witamy wiosnę. Z niecierpliwością wyglądamy słonecznych dni, by móc w terenie poszukać jej pierwszych zwiastunów. Wychodząc codziennie na spacery podziwiamy kolorowe krokusy i białe przebiśniegi.
Podczas zajęć poznajemy ciekawostki z życia ptaków powracających do nas z ciepłych krajów. Zarówno kolorowe wiosenne kwiaty jak i powracające ptaki były inspiracją do wykonania wielu prac plastycznych. Wytwory dziecięce prezentowały się imponująco.
W marcu poznaliśmy również przysłowie „w marcu jak w garncu’’ i znaczenie zwrotu zmienna pogoda. Śpiewaliśmy też wiele wiosennych piosenek oraz wykonaliśmy piękne wianki z kwiatów, które w pierwszy dzień Wiosny utopiliśmy w pobliskim stawie. Wesoło powitaliśmy przyjście Wiosny.

Kwiecień obdarza nas bogactwem kwiatów, słońcem i coraz bardziej intensywną zielenią. Dlatego też budząca się do życia przyroda zachęca nas do częstego przebywania
w ogrodzie przedszkolnym. Na początku miesiąca mówiliśmy sobie o wiośnie na wsi,
a szczególnie o mieszkańcach wiejskiej zagrody. Omówiliśmy również ciężką pracę rolnika. Słuchaliśmy wiele wierszy i rozwiązywaliśmy zagadki o wsi. Lepiliśmy również z plasteliny zwierzątka z wiejskiego podwórka.

Kwietniowa pogoda i budząca się do życia przyroda zachęca do częstego przebywania na świeżym powietrzu. Jest to okazja do prowadzenia obserwacji przyrodniczych, aby zwrócić uwagę na piękno naszej przyrody.  Ale aby była ona zawsze piękna, musimy o nią dbać. Dlatego tez podczas zajęć uczyliśmy się zasad ochrony środowiska naturalnego. Podczas zajęć rozmawialiśmy o potrzebie segregowania śmieci, o oszczędzaniu i nie zanieczyszczaniu wody i powietrza.

W kolejnym tygodniu kwietnia poznawaliśmy tradycje świąteczne na podstawie wierszy, opowiadań, zagadek i piosenek. Jednym z symboli tych świąt jest jajko - symbol odradzającego się życia. Dlatego najczęściej pojawia się w zajęciach i zabawach w tym okresie. Poznaliśmy zwyczaje wielkanocne tj. palmy, święconka, pisanki, baranki, baby wielkanocne oraz śmigus-dyngus.

Kolejnym tematem, który omówiliśmy bliskim dla nas jest Polska nasza ojczyzna. Poznaliśmy wiele ciekawostek i legend związanych z naszym krajem. Potrafimy już wymienić symbole narodowe: godło, flaga, hymn oraz wiemy, że naszą stolicą jest Warszawa.


najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego