"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w CzelatycachDziałania marzec/kwiecień 2013

Do grupy Kompetentne Przedszkolaki w Czelatycach uczęszcza 16 dzieci: Kacper, Kuba, Madzia, Julka, Filip, Jakub, Sara, Wiktoria, Milenka, Sebastian, Julia, Angelika, Izabela, Bartek, Wiktoria i Kasia.

Marcowe tematy związane były głównie z nadchodząca wiosną, zwiastunami wiosny - pierwszymi wiosennymi kwiatami. Celem zajęć było dostrzeganie pierwszych zmian w przyrodzie związanych ze zmianą pory roku, prowadzenie obserwacji w naturalnym środowisku.

W marcu rozpoczęliśmy także temat „Z wizytą w sklepie” gdzie przedszkolaki określały i nazywały różne produkty opowiadały z jakiego sklepu pochodzą. Dzieci wybrały się z wizytą do sklepu spożywczego, gdzie zapoznawały się z asortymentem i wyposażeniem sklepu oraz pracą sprzedawcy. Obserwacje z wycieczki wykorzystaliśmy w przedszkolu zakładając kącik sklepowy.

Jak co roku przed Świętami Wielkanocnymi dzieci wykonywały szereg prac plastycznych tj: pisanki, kurczątka oraz baranki. Nie zabrakło także chwil zadumy i refleksji nad nadchodzącymi świętami. Najwięcej radości jednak sprawiło dzieciom założenie swojej hodowli na przedszkolnym parapecie. Przedszkolaki samodzielnie przygotowywały pojemniki z ziemią i umieszczały w nich nasiona, oznaczyły pojemnik swoim imieniem, a następnie podlewały, pielęgnowały i cierpliwie czekały na efekty swojej pracy. Owies i rzeżuszka nie zawiodły i przed świętami pięknie się zazieleniły, z czego przedszkolaki były bardzo dumne. Rzeżucha przeznaczona była do zjedzenia, a z owsa z pomocą nauczycielki przedszkolaki wykonały stroiki na świąteczne stoły w swoich domach.

„Przedszkolak dba o swoją planetę” to kolejny kwietniowy temat. Podczas realizacji tego tematu dzieci wykonywały szereg eksperymentów związanych z wodą, wiatrem. Uczyły się jak segregować odpady, jak dbać o rośliny i zwierzęta oraz jak ważne w życiu człowieka jest czyste powietrze i czysta woda.

Następnie pochłonęły nas zajęcia związane z nadchodzącym świętem majowym, przy okazji którego przedszkolaki miały okazję zapoznać się z Hymnem oraz poznawać Polskie Symbole Narodowe, a także słuchały z zainteresowaniem polskich legend i opowiadań.

Następnie wybraliśmy się na piękny majowy weekend.


najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego