"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w PiganachDziałania marzec/kwiecień 2013

„Rodzeństwo” to temat, który podjęliśmy w pierwszym tygodniu marca. Podczas realizacji tego tematu wyjaśnialiśmy pojęcia: rodzeństwo, jedynak, brat, siostra. Ustalaliśmy kto w grupie jest jedynakiem, kto ma rodzeństwo i jakie. Pogłębialiśmy wiedzę na temat małych dzieci poprzez naśladownictwo charakterystycznych czynności i odgłosów niemowlęcia. Ponadto zrobiliśmy kolekcję przedmiotów (ubranka, pieluchy, grzechotki, smoczki), kosmetyków (oliwki, kremy, pudry), a także zabawek niebezpiecznych dla malucha. Z pośród tych zgromadzonych rzeczy, dzieci wybierały te, które są potrzebne do pielęgnacji małego dziecka, jak też wskazywały zabawki nieodpowiednie dla niemowlęcia. Dzieci podawały informacje wcześniej zdobyte od rodziców, na temat pierwszych dni, miesięcy i lat swojego życia, jednocześnie pokazując swoje fotografie. Dzieci wykonywały czynności pielęgnacyjne na lalkach bobasach, wykorzystując do tego zgromadzone akcesoria do pielęgnacji małych dzieci. Na zakończenie śpiewały znane kołysanki.

„Przedwiośnie”- podczas realizacji tego tematu, dzieci obserwowały i dzieliły się spostrzeżeniami dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną. Oglądały różnego rodzaju gałązki, na których pojawiły się „pączki”. Wypowiadały się na temat różnicy wyglądu i znaczenia między pączkami roślinnymi, a tymi do jedzenia. Zwracały uwagę na różne znaczenia, tego samego słowa. Podczas prac plastycznych dzieci malowały „Marcowy pejzaż”, podczas którego doświadczały łączenie i zlewanie się farb, jak również tworzyły pierwsze bazie za pomocą wydzieranki z gazet i kolorowego papieru.

„Witaj wiosno!”- podczas tego tematu, dzieci pogłębiały wiedzę z zakresu ornitologii. Rozmawialiśmy na temat ptaków, które powracają na wiosnę do Polski. Dzieci zapoznały się z wyglądem najbardziej znanych i charakterystycznych ptaków typu: bocian, szpak, jaskółka, kukułka. Zgromadzone ilustracje zwierząt, dzieliły na ptaki i ssaki, wyróżniając cechy charakterystyczne dla każdego gatunku np. skrzydła, pióra, dziób. Ponadto oglądały okazy ptasich jaj porównując wielkość i barwę skorupek, a także przyporządkowywały je do ptaków. Słuchały, rozpoznawały, a także naśladowały odgłosy ptaków. Oglądały i porównywały ptasie pióra pod względem barwy, budowy, szczególnie uwzględniając pawie pióro. Na zakończenie dzieci wykonały pawie oczka, z których następnie skomponowały pawi ogon.

Miesiąc marzec zakończyliśmy tematem „Wielkanoc”- podczas jego realizacji rozmawialiśmy o zbliżających się Świętach Wielkanocnych, tradycjach z nimi związanymi. Przeprowadziliśmy zabawy badawcze z jajkami. Podczas tych zabaw, dzieci obserwowały, jak zachowuje się jajko surowe i gotowane podczas toczenia, zanurzania w wodzie. Sprawdzały jak wyglądają od środka. Ponadto zgromadziliśmy w sali różnego rodzaju pisanki. Dzieci porównywały technikę ich zdobienia. Za pomocą różnych zgromadzonych materiałów, dzieci wykonały różnobarwne pisanki. Podczas zajęć plastycznych stworzyły stół wielkanocny, na który składały się babki, pisanki i kurczaczki wykonane metodą origami.

Kwiecień rozpoczęliśmy od tematu „Mały i duży”- realizując ten temat, dzieci porównywały swój wzrost, wskazywały dziecko najwyższe i najniższe. Odbyła się rozmowa na temat umiejętności już opanowanych i tych, których jeszcze muszą się nauczyć. Zgromadziliśmy zdjęcia rodziców i dzieci z ich wczesnego dzieciństwa. Na tej podstawie kształtowały intuicję związaną z relatywizmem i upływem czasu.

„Dbamy o nasze środowisko”- realizując ten temat, dzieci dowiedziały się o konieczności dbania o środowisko. Przeprowadzając doświadczenia sprawdzały, co się rozpuszcza w wodzie, a co nie, co tonie, a co pływa. Podczas takich zabaw badawczych jak: zanurzanie butelki w wodzie, rozpylanie perfum, dmuchanie na piórka, puszczanie baniek mydlanych, dzieci pogłębiały wiedzę na temat powietrza: Ponadto segregowały surowce na plastik, szkło, metal.

„Wieś”- podczas realizacji tego tematu dzieci poszerzały wiedzę o środowisku wiejskim, zwierzętach tam żyjących. Na podstawie ilustracji porównywały miasto i wieś. Rozpoznawały odgłosy wsi i miasta odtwarzane z pyty CD. Podczas zabawy dydaktycznej łączyły zwierzęta z jego lokum i pokarmem, którym się żywi. Udaliśmy się również na wycieczkę do gospodarstwa wiejskiego. Dzieci karmiły ziarnami ptactwo tam się znajdujące. Zwiedziły także oborę, w której znajdowało się bydło i trzoda chlewna. Nie lada atrakcją była możliwość pogłaskania małego cielęcia jak też królików. Na zakończenie wycieczki dzieci zostały poczęstowane słodkimi smakołykami.

Innym tematem omówionym w miesiącu kwietniu były „Nasiona”. Podczas realizacji tego tematu dzieci rozmawiały o pracach, jakie wykonuje się w ogrodzie i narzędziach niezbędnych do ich wykonania. Zgromadziliśmy nasiona, które później dzieci segregowały według koloru, kształtu, wielkości. Dzieliły na nasiona: kwiatów, owoców, warzyw. Oglądały przez mikroskop i lupę. Przeprowadzały doświadczenia, które nasiona pływają, a które toną. Na zakończenie stworzyliśmy w sali kącik przyrodniczy, na który składały się zgromadzone i zasiane nasiona.

Jolanta Bobeł

najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego