"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w PiganachDziałania maj/czerwiec/lipiec 2013


Miesiąc maj rozpoczęliśmy od tematu „Majowa pogoda”- podczas realizacji tego tematu dzieci rozmawiały o źródłach ciepła - co jest jego przyczyną. Podczas ćwiczeń relaksacyjnych dzieci wsłuchiwały się w muzykę odtwarzaną z płyty CD. W utworze usłyszeć można było kapiące krople deszczu, drobny deszczyk przechodzący stopniowo w ulewę, burzę z odgłosami grzmotów. W oparciu o bajkę „Franklin boi się burzy” dzieci zbierały informację na temat burzy, a następnie wykorzystując kartoniki przedstawiające: chmury, deszcz, błyskawice, tęczę i słońce układały cykl ilustrujący kolejne stadia burzy. Ponadto podczas słuchania muzyki relaksacyjnej, farbami malowały wielobarwne tęcze.

„Na majowej łące” - podczas omawiani tego tematu, dzieci udały się na łąkę w celu poszukiwania zwierząt i roślin, które można tam spotkać. Podczas tej wycieczki, dużo satysfakcji przyniosło dzieciom zrywanie kwiatów, z których zrobiliśmy bukiet, obserwowanie przez lupę małych pajączków, koników polnych. Ponadto bliżej poznały owady takie jak: biedronka, motyl i pszczoła. Dzieci oglądały różnego rodzaju biedronki, porównywały kolory pancerzyków, przeliczały kropki. Za pomocą opowiadania „Nikt mnie więcej nie zobaczy” i ilustracji zapoznały się z fazami rozwoju motyla.

Kolejnym tematem, który omówiliśmy w miesiącu maju był „Różne zawody”. Podczas realizacji tego tematu dzieci pogłębiały wiedzę na temat ludzi pracujących w różnych zawodach. Podczas zajęć dzieci rozpoznawały i nazywały zawody po charakterystycznych atrybutach oraz próbowały nazwać osoby, które wykonują określone czynności. Na podstawie wiersza Iwony Salach „Krawcowa” weszliśmy w tematykę krawiecką. W sali zgromadziliśmy różnego rodzaju akcesoria związane z szyciem: igły, nicie, naparstek, nożyczki i rozpruwaczkę, która wzbudziła wśród dzieci największe zainteresowanie. Ponadto zebraliśmy tkaniny, które dzieci użyły do zaprojektowania przez siebie ubrań.

Pod koniec maja do naszego punktu przedszkolnego zawitali aktorzy ze Studia Teatralnego Art-Re z Krakowa, którzy przedstawili dzieciom spektakl pt. „Kot w butach”. Dzięki muzyce, wyjątkowej scenografii i kostiumom przedszkolaki przeniosły się w baśniową atmosferę. Dzieci z zainteresowaniem i zadowoleniem obejrzały przedstawiony spektakl.

Na początku czerwca w naszym punkcie przedszkolnym odbył się „Dzień Rodziny”. Dzieci zaprezentowały swoim rodzicom program taneczno-muzyczny „Pszczółki i misie”. Po części artystycznej, dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie wykonane upominki, a w zamian otrzymały różnego rodzaju łakocie. Na zakończenie odbył się wspólny poczęstunek.

Miesiąc czerwiec rozpoczęliśmy od tematu „Dzieci świata”. Podczas pracy z różnego rodzaju mapami, dzieci wskazywały swój kraj, kraje sąsiadujące z Polską, a także zapoznały się z nazwami kontynentów, przeliczały ich ilość. W atlasie geograficznym oglądały flagi państw europejskich, wskazywały flagę, która najbardziej im się podoba i uzasadniały swój wybór. Ponadto oglądały fotografie przedstawiające dzieci i dorosłych z całego świata, a także różnego rodzaju domy.

„Zwierzęta egzotyczne”- podczas omawiania tego tematu dzieci zdobywały wiadomości na temat zwierząt żyjących w krajach egzotycznych. Rozpoznawały odgłosy zwierząt odtwarzane z płyty CD. Na podstawie ilustracji, nazywały i opisywały wygląd zwierząt Śpiewały piosenkę „Dżungla”. Kolorowały, a następnie wycinały sylwety takich zwierząt jak: lew, małpka, słoń, które później wykorzystały do wykonania plakatu dżungli. Dzieci wyruszyły także na „wyprawę przez dżunglę” pokonując tor przeszkód, na który składały się maskotki przedstawiające zwierzęta egzotyczne.

Kolejnym tematem, który omówiliśmy w czerwcu był „Lato”. Realizując ten temat, dzieci zapoznały się z kolejną porą roku jaką jest lato. W oparciu o własne spostrzeżenia wymieniały zwiastuny zbliżającego się lata, a na podstawie wiersza „Tato czy już lato?” wymieniały jego charakterystyczne cechy. Wypowiadały się na temat letnich zabaw, a za pomocą chusty animacyjnej wytwarzały „fale na morzu”. Ponadto rozpoznawały i nazywały owoce, które pojawiają się latem, opisywały ich wygląd: kształt, kolor, wielkość.

W ostatnim tygodniu czerwca podjęliśmy temat „Mleko”. Podczas omawiania tego tematu dzieci zapoznane zostały z różnymi gatunkami mleka z jego przetworami. Podczas zajęć dzieci smakowały, porównywały produkty mleczne i podawały ich nazwy. Ponadto na bazie mleka przedszkolaki samodzielnie przyrządziły gofry, które z apetytem skonsumowały.

Kolejnym ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w naszym punkcie przedszkolnym był „Piknik Rodzinny”, w którym udział wzięły dzieci uczęszczające do punktu, ich rodziny, a także trener z Fundacji Komeńskiego - Pan Jerzy Radwan. Piknik upłyną na wspólnym pieczeniu kiełbasek, słodkim poczęstunku, a także na zabawach prowadzonych przez Pana Jurka.

W pierwszym dniu lipca odbyła się wycieczka dzieci do Rzeszowa. Celem wycieczki był pobyt przedszkolaków w Centrum Zabaw Fantazja. Podczas pobytu w Fantazji dzieci korzystały z różnego rodzaju zjeżdżalń, ścianek wspinaczkowych, trampolin, czy też samochodzików. Wycieczka przebiegła miłej i przyjaznej atmosferze.

Miesiąc lipiec rozpoczęliśmy od tematu „Kocham mojego tatę”. Omawiając ten temat, dzieci opowiadały o swoim tacie: podawały imiona, opisywały wygląd, wypowiadały się na temat ich zawodów. Ponadto podczas zajęć plastycznych malowały portret taty i wykonywały bukiety.

Kolejnym tematem, który omówiliśmy w lipcu był temat „Media”. Podczas realizacji tego tematu dzieci zostały zapoznane z różnego rodzaju mediami typu: telewizor, radio, komputer, gazeta. Dzieci zapoznały się z budową tych urządzeń, wskazywały i nazywały ich części. Wypowiadały się na temat przeznaczenia tych urządzeń, podawały ich wady i zalety.

Lipiec to miesiąc, w którym rozpoczyna się sezon ogórkowy. W związku z tym zrealizowaliśmy projekt „Ogórek”. Podczas realizacji tego projektu wybraliśmy się na wycieczkę do ogródka Państwa Paluch. Dzieci przyglądały się jak wygląda krzak, na którym rosną ogórki. Porównywały wielkość, grubość i kolor ogórków. Na koniec wycieczki, zebraliśmy ogórki, które następnego dnia zakisiliśmy w naszym przedszkolu. Przedszkolakom bardzo spodobało się ćwiczenie relaksacyjne, które polegało na nałożeniu maseczki ze świeżych ogórków. Projekt zakończyliśmy wykonaniem mizerii oraz degustacją zakiszonych przez dzieci ogórków.

Miesiąc lipiec zakończyliśmy tematem „Wakacje”. Podczas omawiania tego tematu dzieci wypowiadały się o tym gdzie i jak chciałyby spędzić wakacje. Ponadto rozmawiały o różnych środkach transportu, którymi można by było udać się na wakacje.

W lipcu również odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013. W uroczystości brały udział dzieci z punktu przedszkolnego w Piganach i ich rodzice. W trakcie uroczystości odbyła się pełna wzruszeń akademia, podczas której pożegnaliśmy przedszkolaków odchodzących do zerówki. Po akademii zostały wręczone wszystkim dzieciom dyplomy i drobne upominki.

Jolanta Bobeł

najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego