"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w PiganachDziałania wrzesień/październik 2013


Miesiąc wrzesień rozpoczęliśmy tematem „Witamy w przedszkolu”. Podczas jego realizacji przeprowadzone zostały różnego rodzaju zabawy integracyjne. Dzieci w ten sposób zaznajomiły się z imionami swoich kolegów. Ponadto zapoznały się z pomieszczeniami znajdującymi się w budynku przedszkola, ze sposobu ich korzystania. Również w sali umieściliśmy fotografie dzieci, po to aby każde z nich poczuło, że są częścią przedszkolnej grupy.

„Droga do przedszkola” to kolejny temat, który zrealizowaliśmy w miesiącu wrześniu. Omawiając ten temat wybraliśmy się na spacer w teren. Podczas spaceru dzieci obserwowały ruch drogowy. Zwracały uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa w pobliżu jezdni. Przyglądały się napotkanym znakom drogowym, podawały ich kształt, kolor, próbowały określić ich znaczenie. Ponadto wskazywały i nazywały ważne instytucje użytku publicznego znajdujące się w pobliżu przedszkola.

W trakcie realizacji tematu „Dbamy o zdrowie” dzieciom została zwrócona uwaga na konieczność dbania o higienę, potrzebie pielęgnowania dłoni, paznokci. Podczas zajęć, dzieci wykonały rysunek przypominający o obowiązku mycia zębów. Również przeprowadzone zostały zabawy badawcze, w trakcie których dzieci tworzyły roztwór mydlany, podczas którego obserwowały proces rozpuszczania się mydła, a następnie wykorzystały do puszczania baniek i wytwarzania piany.

Wrzesień zakończyliśmy tematem „Moja rodzina”. Omawiając ten temat, dzieci zapoznały się z pojęciem dom. Oglądały rodzinne fotografie, wymieniały ich członków, porównywały wygląd. Ze zgromadzonych zdjęć stworzyliśmy drzewo genealogiczne. Na podstawie utworu „Bajka o owieczkach i wilku, który naprawdę był obcy” zwróciliśmy uwagę na właściwe zachowanie się w sytuacjach gdy dziecko pozostaje same w domu.

W miesiącu październiku zajęliśmy się tematyką jesienną. W tym czasie wybraliśmy się na spacer do lasu w celu obserwacji drzew. Dzieci zwracały uwagę na różnice w wyglądzie liści. Dzieliły drzewa na iglaste i liściaste. Zbierały materiały przyrodnicze typu: żołędzie, szyszki, liście, igiełki, które w późniejszym czasie wykorzystaliśmy do różnych zajęć.

W czasie omawiania tematu „Jesień w ogródku”, dzieci rozpoznawały i nazywały warzywa, wskazywały część jadalną. Za pomocą wagi szalkowej porównywały wagę, wielkość. Podawały podobieństwa i różnice w wyglądzie, określały ich kształt. Rozpoznawały warzywa za pomocą zmysłu smaku, dotyku i węchu. Na zakończenie wykonały deser z marchewki i jabłka.

„Jesień w sadzie” to kolejny temat, który omówiliśmy w miesiącu październiku. Podczas realizacji tego tematu,dzieci oglądały i nazywały owoce. Porównywały ich wagę, wielkość, określały podobieństwa i różnice w wyglądzie. Wskazywały owoce, które spożywa się ze skórką i bez skórki. Dzieliły owoce na krajowe i egzotyczne. Rozpoznawały za pomocą zmysłów: smaku, węchu i dotyku. Ze zgromadzonych owoców sporządziły sałatkę, a na zakończenie upiekły placka wykorzystując do tego jabłka.

„Jesień w lesie”- podczas realizacji tego tematu, dzieci rozpoznawały i nazywały zwierzęta mieszkające w lesie. Oglądały zdjęcia grzybów, opisywały ich wygląd, dzieliły na jadalne i niejadalne. Podczas spaceru do lasu dzieci miały okazję poznać zapach, kolor i fakturę grzybów. Ze zgromadzonych materiałów przyrodniczych wykonały makietę lasu.

W ostatnim tygodniu października podjęliśmy temat „Co robią zwierzęta jesienią?”. Z realizacji tego tematu dzieci dowiedziały się, które zwierzęta zasypiają przed zimą. Na podstawie wiersza „Spać się chce”, przedszkolaki wypowiadały się w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy. Zwracały uwagę na zmianę ubarwienia i gęstnienie futer zwierząt przed zbliżającą się zimą.

Jolanta Bobeł

najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego