"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w PiganachDziałania styczeń / luty 2014

,,Rytmy w naturze” to temat od którego zaczęliśmy miesiąc styczeń. W trakcie realizacji tego tematu dzieci zostały zapoznane z poszczególnymi porami roku, miesiącami, a także z nazwami dni tygodnia. Ponadto zgromadziliśmy różnego rodzaju kalendarze: biurowe, kieszonkowe, ścienne, książkowe, które dzieci porównywały pod względem wyglądu i ich przeznaczenia zwracając przy tym uwagę na sposób oznaczania dni świątecznych. Również zrobiliśmy ekspozycję zegarów. Dzieci poznały historię ich powstania. Próbowały też odczytać godzinę. Odmierzały czas wykorzystując do tego klepsydry.

Kolejny tydzień był poświęcony tematowi ,,Zamek”. Podczas omawiania tego tematu, dzieci zapoznane zostały z różnymi znaczeniami tego słowa. W czasie zajęć przenosiliśmy się w różne części świata, zwiedzając dawne budowle: zamki, pałace, warownie. Zorganizowaliśmy turniej rycerski, podczas którego dzieci pokonywały przeszkody. Każdy z przedszkolaków mógł przez chwilę poczuć się jak król i królowa gdy na ich głowach pojawiła się korona, którą wykonały podczas zajęć plastycznych.

Przed pójściem na odpoczynek- ferie- postanowiliśmy porozmawiać o bezpiecznych zabawach zimowych. Ustaliliśmy zasady obowiązujące podczas zabaw na śniegu i lodowisku. Rozmawialiśmy o zimowych dyscyplinach sportowych. Badaliśmy właściwości śniegu.

Początek lutego był poświęcony przygotowaniom na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przebrane za pory roku zaprezentowały swoim dziadkom wierszyki i piosenki poznane w przedszkolu. Występ dzieci został nagrodzony gromkimi brawami. Podczas uroczystości babcie i dziadkowie naszych przedszkolaków zostali ugoszczeni drobnym poczęstunkiem. Wszyscy spędzili miło czas.

Następnie przyszedł czas na Karnawał. Zorganizowaliśmy bal, na który dzieci przybyły w różnokolorowych strojach. Każdy z uczestników balu zaprezentował swój strój, za co został nagrodzony gorącymi brawami. Podczas balu odbyły się liczne konkursy i zabawy, w których dzieci chętnie brały udział. Zabawa przebiegła w miłej atmosferze.

Pojazdy to kolejny temat, który zrealizowaliśmy w miesiącu lutym. Podczas omawiania tego tematu dzieci dzieliły pojazdy na lądowe, wodne i powietrzne. Bliżej poznały budowę niektórych pojazdów, zasady ich działania. Podczas jednych takich tematów, udaliśmy się na spacer w teren. Podczas spaceru dzieci bacznie obserwowały omijane nas pojazdy takie jak: samochód, traktor czy też rower. Próbowaliśmy liczyć ilość mijanych nas pojazdów ale niestety było ich tak dużo, że w trakcie liczenia pogubiliśmy się.

W ostatnim tygodniu lutego zajęliśmy się tematem ,,Sklep”. Omawiając ten temat udaliśmy się do pobliskiego sklepu w celu zapoznania się z wyposażeniem, asortymentami i pracą sprzedawcy. Na tej podstawie zorganizowaliśmy w sali kącik tematyczny ,,Sklep”, w którym zgromadziliśmy opakowania po różnych produktach i inne potrzebne rzeczy takie jak: kasa, waga aby sklep mógł prawidłowo funkcjonować. Ponadto dzieci uczyły się ważyć różne przedmioty za pomocą różnego typu wag. Dzieci także porównywały swoją masę ciała. Na zakończenie dzieci wypowiadały się na temat zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

Jolanta Bobeł

najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego