"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w PiganachDziałania marzec / kwiecień 2014

,,Kuchnia” to temat, od którego rozpoczęliśmy miesiąc marzec. W trakcie realizacji tego tematu dzieci poznały zawód kucharza. Za pomocą zmysłu dotyku rozpoznawały naczynia kuchenne, podawały ich nazwę, a także określały do czego służą. Dzieci wypowiadały się na temat spożywania posiłków oraz kto w domu zajmuje się ich przygotowaniem. Nakrywaliśmy do stołu, liczyliśmy z ilu naczyń składa się nakrycie. Zwracaliśmy uwagę na kulturalne zachowanie się przy stole. Ponadto rozmawialiśmy o żywności, którą następnie dzieliliśmy na zdrowa i niezdrową. Segregowaliśmy żywność spożywaną w zależności od pory dnia. Na zakończenie omawiania tego tematu wspólnie upiekliśmy pyszne ciasteczka.

W kolejnych tygodniach marca zajęliśmy się tematyką wiosenną. Dzieci dzieliły się spostrzeżeniami zaobserwowanych zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną. Podczas spaceru po okolicy, obserwowaliśmy pierwsze oznaki zbliżającej się wiosny jakim były kwiaty, motyle czy też przylatujące do naszego kraju ptaki. Ponadto dzieci miały możliwość obserwować na gałązce dzikiej róży rozwijające się pączki, które po kilku dniach zamieniły się w piękne kwiaty. Rozmawialiśmy na temat ptaków, które powracają na wiosnę do Polski. Dzieci zapoznały się z wyglądem najbardziej znanych i charakterystycznych ptaków typu: bocian, szpak, jaskółka, kukułka. Zgromadzone ilustracje zwierząt, dzieliły na ptaki i ssaki, wyróżniając cechy charakterystyczne dla każdego gatunku np. skrzydła, pióra, dziób. Ponadto oglądały okazy ptasich jaj porównując wielkość i barwę skorupek, a także przyporządkowywały je do ptaków. Słuchały, rozpoznawały, a także naśladowały odgłosy ptaków. Oglądały i porównywały ptasie pióra pod względem barwy i budowy. Ponadto rozmawialiśmy o pracach, jakie wykonuje się w ogrodzie i narzędziach niezbędnych do ich wykonania. Zgromadziliśmy nasiona, które później dzieci segregowały według koloru, kształtu, wielkości. Dzieliły na nasiona: kwiatów, owoców, warzyw. Oglądały przez mikroskop i lupę. Przeprowadzały doświadczenia typu: które nasiona pływają, a które toną, rozgniatały nasiona. Na zakończenie stworzyliśmy w sali kącik przyrodniczy, na który składały się zgromadzone i zasiane nasiona.

,,Na wiejskim podwórku” to temat, który omówiliśmy w miesiącu kwietniu. Podczas realizacji tego tematu dzieci poszerzały wiedzę o środowisku wiejskim, zwierzętach tam żyjących. Na podstawie ilustracji porównywały miasto i wieś oraz ich odgłosy. Podczas zabawy dydaktycznej łączyły zwierzęta z jego lokum i pokarmem, którym się żywi. Za pomocą dźwięków rozpoznawały i nazywały zwierzęta. Rozmawialiśmy także o użyteczności zwierząt hodowlanych.

,,Wielkanoc” to kolejny temat, który zrealizowaliśmy w kwietniu. Podczas jego omawiania rozmawialiśmy o zbliżających się Świętach Wielkanocnych, tradycjach z nimi związanymi. Zgromadziliśmy w sali różnego rodzaju pisanki. Dzieci porównywały technikę ich zdobienia. Za pomocą wydmuszek i bibułkowych sznureczków, wykonaliśmy różnobarwne pisanki. Ponadto podczas zajęć zrobiliśmy stół wielkanocny, na którym znalazły się babki, pisanki czy też kurczaczki.

Miesiąc kwiecień zakończyliśmy tematem ,,Czysty Świat”. Realizując ten temat, dzieci dowiedziały się o konieczności dbania o środowisko. Podczas zabaw badawczych: zanurzanie butelki w wodzie, rozpylanie perfum, dmuchanie na piórka, puszczanie baniek mydlanych, dzieci pogłębiały wiedzę na temat powietrza, jak też zwracaliśmy uwagę na to jak ważne jest aby było ono czyste. Ponadto dzieci segregowały surowce na plastik, szkło, papier.

Jolanta Bobeł

najnowsze działania

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego