"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w RozbórzuDziałania marzec / kwiecień 2014

Nasze przedszkolaki 21 marca pożegnały Zimę, a powitały Wiosnę. Tego dnia w naszym przedszkolu było bardzo wesoło i wiosennie. Pogodna tego dnia dopisała, więc na wszystkich buziach pojawiły się promienne uśmiechy. Wszystkie dzieci z radością wyczekiwały na powitanie wiosny. Dzieci bardzo dobrze przygotowały się na przyjście wiosny i z łatwością odgadywały zagadki o tematyce wiosennej. Przedszkolaki przygotowały piosenki na powitanie Wiosny i  z wielką radością i śpiewem przemaszerowały na czele z Panią Wiosną na plac szkolny, aby oznajmić wszystkim wkoło, że nadeszła Wiosna. Tańcom i śpiewom nie było końca. Młodsze dzieci przygotowały dla Pani Wiosny piękne wazony z kolorowym bukietem kwiatów, oraz wykonały wspaniałe portrety przedstawiające Panią Wiosnę. Dzieci i pani mają wielką nadzieje, że po tak pięknym powitaniu, Wiosna zostanie z nami już na długo. Przyniesie ze sobą słoneczną pogodę, zieloną trawę, śpiew ptaków i uśmiech na wszystkich twarzach.

W przedszkolu trwały gorące przygotowania do świąt Wielkanocnych. Wszystkie dzieci robiły piękne kartki dla swoich rodziców - kolorowały barwne pisanki, które później zostały ozdobione ciastoliną i kolorowymi piórkami. Wielką atrakcją okazało się wspólne sadzenie rzeżuchy. Dzieci musiały dbać by rzeżucha szybko wyrosła.

W drugim  tygodniu przedszkolaki  przypomniały sobie najważniejsze wiadomości dotyczące naszego kraju – wskazywały go na mapie Europy, nazywały krainy geograficzne, rozpoznawały symbole narodowe. Zachęcone sukcesami naszych sportowców na olimpiadzie zimowej wykonały flagę Polski oraz złote medale olimpijskie. Poznały też znaczenie hymnu narodowego dla każdego Polaka.
Przypomniały sobie także symbol Warszawy – Syrenkę. Wysłuchały “Legendy o złotej kaczce”, którą później przedstawiały bawiąc się w teatr. Powstały również ilustracje do legendy.

Kwiecień, to czas, kiedy ludzie na całym świecie włączają się do ogólnoświatowej akcji „Dzień Ziemi”. To właśnie w tym miesiącu wszyscy przypominają sobie o problemach zagrażających naszej planecie Ziemi. Realizując zadania dydaktyczno - wychowawcze staramy się wraz z naszymi dziećmi czynnie uczestniczyć w uroczystych obchodach tego święta. Tego dnia dzieci wysłuchały wiersz pt. „Ekologia” oraz przedstawienie pt. „Chrońmy przyrodę” o tematyce ekologicznej. Rozmawiały o tym, w jaki sposób należy dbać o naszą planetę Ziemię, wybierały ilustracje o tym mówiące. Zajęcia umiliły piosenki, zabawy ruchowe i zagadki
o tematyce ekologicznej. Dzieci wspólnie śpiewały piosenkę „Leśne duszki”, a krasnoludki oraz leśne zwierzęta z piosenki przypomniały dzieciom o czym należy pamiętać, jadąc na wyprawę do lasu. Przedszkolaki bawiły się przy piosence pt. „Posprzątajmy świat”.  Układały dobre rady na odpady, jak również segregowały zgromadzone w sali śmieci do odpowiednich pojemników z napisami, dowiedziały się, co to takiego jest recykling i w jaki sposób oraz gdzie się odbywa.

Na koniec przedszkolaki postanowiły włączyć się w akcję sprzątania Ziemi, dlatego wyposażone w jednorazowe rękawiczki i worki, udały się na wielkie „Sprzątanie świata” wokół swojego przedszkola, zbierały śmieci jednocześnie je segregując. Akcja miała na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie, jak również zainteresowanie dzieci koniecznością dbania o nasza przyrodę. Nasze działania i zaangażowanie dzieci świadczą o dużej wrażliwości naszych „Małych Ekologów”, odpowiedzialności za stan środowiska w którym żyjemy oraz o potrzebie życia w zgodzie z przyrodą. Światowy Dzień Ziemi jest okazją do promowania postaw ekologicznych.

 

Opracowała: Monika Trojnar

najnowsze działania

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego