"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w Rożniatowie


Działania maj / czerwiec / lipiec 2014

Mijają kolejne miesiące naszej wspólnej pracy i zabawy. Obfitowały one w wiele ciekawych wydarzeń o których postaramy się opowiedzieć w kilku słowach.
W miesiąc maj wprowadził nas temat "Łąka pełna życia" Dzieci miały możliwość wzbogacenia i usystematyzowania wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach. Kształtowały empatyczny stosunek do świata przyrody i aktywną postawę w celu jej chronienia. Poznawały rośliny i zwierzęta łąkowe objęte ochroną gatunkową. Stwarzałam sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych. Starałam się uświadomić wartość pobytu na świeżym powietrzu i obcowania z naturą.
Temat "Uczciwość na co dzień" pozwolił nam ukształtować postawy społeczne takie jak - uczciwość, prawdomówność, szacunek pozwolił też na budowaniu w grupie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu. Dzieci uczyły się przewidywania skutków nieprawidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości, wdrażałam je także do przestrzegania reguł gry oraz
wzmacniania odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcanie do kultywowania zainteresowań tradycji i zwyczajów przybliżył nam temat "W domu najlepiej". Uświadomił on też rolę w rodzinie, rozbudził zainteresowania pracą zawodową rodziców, wdrażał do pamiętania o najbliższych. Na szczególną pamięć w tym miesiącu zasługiwały Matki, gdyż to one obchodziły swoje święto. Z tej okazji dzieci przygotowały dla nich występ, upominki i poczęstunek. Wszyscy świetnie się bawili,
zarówno mamy jak i dzieci.
"Świętujemy razem Dzień Dziecka" - to temat, który rozpoczął miesiąc czerwiec. Realizując ten temat rozwijaliśmy postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Poszerzyliśmy wiadomości na temat życia
ludzi w innych krajach, warunkach życia i zwyczajach. Uczyliśmy się budzić szacunek dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry i narodowości.
Zapoznałam dzieci z ich podstawowymi prawami oraz uświadomiłam o równości wszystkich ludzi w tym zakresie. W świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, sprawiedliwość wprowadził nas temat "W poszukiwaniu sprawiedliwości".
Dzieci miały możliwość budowania pozytywnej samooceny, dokonywania oceny postępowania innych, poznawania sposobów dochodzenia sprawiedliwości, uświadomienia że każdy odpowiada za swoje czyny. Uczyły nie nabywania odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej. "Chciałbym być sportowcem" - poprzez realizację tego tematu, dzieci miały możliwość poznania różnych dyscyplin sportowych uprawiających w czasie wakacji, bezpiecznego uczestnictwa w tych sportach, zdrowej rywalizacji. Miały również okazje
przypomnienia sobie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze oraz przechodzenia przez jezdnie. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej realizowaliśmy poprzez temat "Moje podwórko". Nazywaliśmy największe rzeki Polski, morze, góry oraz największe miasta Polski.
Przypomnieliśmy poprzez literaturę pochodzenie naszej stolicy Polski Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc. "Wakacyjne plany" i "Wkrótce wakacje" to tematy, które przygotowały dzieci do wakacji. Uświadamiały im zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas wypoczynku. Pozwoliły poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz jak
postępować aby do takich sytuacji nie doszło. Utrwaliliśmy znajomość telefonów alarmowych służb ratowniczych.
Dziękujemy i życzymy miłych, udanych wakacji.

Barbara Kałamarz

działania marzec/kwiecień 2014
działania styczeń/luty 2014
działania listopad/grudzień 2013
działania wrzesień/październik 2013
działania maj/czerwiec/lipiec 2013
działania marzec/kwiecień 2013
działania styczeń/luty 2013

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego