"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w RożniatowieDziałania styczeń/luty 2013

Minęły kolejne dwa miesiące. W tym czasie w naszym przedszkolu miało miejsce mnóstwo ciekawych wydarzeń. Początek stycznia rozpoczęliśmy od tematu „Mierzymy czas”. Dzieci zapoznały się ze sposobami mierzenia i określania czasu różnego rodzaju zegarami oraz wpływem postępu technicznego na sposoby mierzenia i wskazywania czasu.

Kolejnym tematem było „W poszukiwaniu mądrości”. Realizując ten temat starliśmy się dostrzec cechy charakteru sprzyjające rozwijaniu zdolności i talentów oraz wdrażaliśmy dzieci do szukania i korzystania z różnych źródeł wiedzy.

Styczeń to miesiąc, w którym przypada Dzień Babci i Dziadka. Z tej też okazji przygotowaliśmy uroczystość składającą się z występów dzieci oraz wręczenia upominków. Nie zabrakło również pysznego poczęstunku, który przygotowali rodzice.

Następnym tematem było „Zdrowie jest najważniejsze”. Realizując ten temat dostarczyliśmy dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, kształtowaliśmy zdrowe nawyki żywieniowe, wdrażaliśmy do systematycznego dbania o higienę oraz uświadamialiśmy znaczenie przebywania na świeżym powietrzu. Dalej ukazując dzieciom znaczenie wytrwałości i pracowitości, wiary we własne możliwości uczyliśmy jak dążyć do sukcesu realizując temat w drodze do sukcesu. Także w styczniu dzieci miały możliwość uczestniczenia w zabawie choinkowej zorganizowanej w przedszkolu.

W miesiącu lutym rozwijaliśmy zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń, przygotowywaliśmy dzieci do roli świadomego czytelnika podczas realizacji tematu „Świat w książkach zapisany”.

Temat „Oblicza sztuki” pozwolił kształcić wrażliwość estetyczną dzieci i umiejętność pozytywnego odbierania sztuki, inspirowania ich do wykonywania różnorodnych prac plastycznych wyrabiających gust i dobry smak.

Przed zbliżającymi się feriami poruszyliśmy temat bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych oraz omawialiśmy miejsca, w które można wyjechać.

Barbara Kałamarz

najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego