"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w RożniatowieDziałania maj/czerwiec/lipiec 2013


Mijają kolejne miesiące naszej wspólnej pracy i zabawy. Obfitowały one w wiele ciekawych wydarzeń, o których postaramy się opowiedzieć w kilku słowach.

W miesiąc maj wprowadził nas temat „Muzyka która łączy”. Dzieci miały możliwość zapoznania się z różnymi gatunkami muzyki - od klasycznej po współczesną. Rozwijały twórczą wyobraźnię muzyczną podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych. Wzbogaciły wiedzę o instrumentach muzycznych, rozbudzały umiejętność grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształciły poczucie rytmu. Poprzez muzykę starałam się kształtować wyobraźnię dziecięcą i zachęcić je do różnych form ekspresji: plastycznej, ruchowej i słownej.
     
Temat „Uczciwość na co dzień” pozwolił mi ukształtować postawy społeczne takie jak: uczciwość, prawdomówność, szacunek oraz wzajemne zaufanie. Dzieci nauczyły się przewidywania skutków nieprawidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości. Wdrażałam je także do przestrzegania reguł gry oraz wzmacniania odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.

„Dbamy o wasze zdrowie”- to temat, który przypominał dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia i sytuacjach zagrażających zdrowiu. Wdrażał do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych i systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej. Wizyta higienistki szkolnej uświadomiła im znaczenie przebywania na świeżym powietrzu, uprawiania sportów zimowych oraz sposób zabezpieczania się przed zimnem przez właściwy ubiór i zabezpieczenie skóry kremem. 

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną, zachęcanie kultywowania zainteresowań tradycji i zwyczajów przybliżył nam temat „W domu najlepiej”. Uświadomił on też własną rolę w rodzinie, rozbudził zainteresowania pracą zawodową rodziców, wdrażał do pamiętania o najbliższych. Na szczególną pamięć w tym miesiącu zasługiwały matki, gdyż to one obchodziły swoje święto. Z tej okazji dzieci przygotowały dla nich występ, upominki i poczęstunek. Wszyscy świetnie się bawili, zarówno mamy jak i dzieci.
       
„Świętujemy razem Dzień Dziecka”- to temat, który rozpoczął miesiąc czerwiec. Świętowaliśmy go razem z Ośrodkiem Przedszkolnym w Pełnatyczach, przez który zostaliśmy zaproszeni. Po wspólnym zapoznaniu się i zabawach udaliśmy się do piekarni „Bamal”, gdzie dzieci mogły poznać pracę piekarza, etapy powstawania chleba oraz różnego rodzaju ciast i obejrzeć urządzenia służące do ich produkcji. Same też miały okazję uczestniczyć w przygotowaniu ciastek oraz ich degustacji. Następnie wróciliśmy do szkoły gdzie upiekliśmy kiełbasę, a następnie obejrzeliśmy ciekawe filmy dla dzieci. Temat ten pozwolił poszerzyć wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów oraz poznać podstawowe prawa dzieci.
       
W świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, sprawiedliwość wprowadził nas temat „W poszukiwaniu sprawiedliwości”. Dzieci miały możliwość budowania pozytywnej samooceny, dokonywania oceny postępowania innych, poznawania sposobów dochodzenia sprawiedliwości, uświadomienia że każdy odpowiada za swoje czyny. Uczyły się nabywania odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.

„Lubimy zabawy i sporty”- poprzez realizację tego tematu dzieci miały możliwość poznania różnych dyscyplin sportowych uprawianych w czasie wakacji, bezpiecznego uczestnictwa w tych sportach, zdrowej rywalizacji. Miały również okazję przypomnienia sobie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze oraz przechodzenia przez jezdnię.

  Miesiąc lipiec absorbował nas zorganizowaniem pikniku rodzinnego. Przebiegał on w radosnym nastroju. Widoczna była wspaniała zabawa zarówno dzieci jak i rodziców którzy przybyli bardzo licznie.

 Skupiliśmy się również na "Wakacyjnych planach"dzieci. Uświadomieniezade bezpieczeńtswa  których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznanie sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych było głównym celem tego tematu.

   Poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt oraz opieki nad nimi podczas nazych wakacyjnych wyjadów zawarliśmy w temacie "Nasi domowi ulubieńcy". Przestrzeganie przed  niebezpieczeństwem grożącym podczas obsługi urządzeń elektryczynch przez dzieci, ukazaliśmy w temcie "Urządzenia elektryczne". Rozumienie potrzeb zdrowego odżywiania podczas wakacji ujęliśmy  w temacie "Zawód kucharza"

Tak przygotowani mogliśmy wreszcie udać się na oczekiwane wakacje. Super jest być przedszkolakiem, ale niestety większość dzieci do nas nie wróci, ponieważ idą do szkoły. Do widzenia koleżanki i koledzy.

 


Dziękujemy bardzo i zapraszamy do śledzenia naszych dalszych działów

Barbara Kałamarz

najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego