"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w RożniatowieDziałania wrzesień/październik 2013


Serdecznie witamy w nowym 2013/2014 roku. Do naszej grupy w bieżącym roku uczęscza 16 dzieci: 10 chłopców i 6 dziewczynek. Kacper, Ania ,Miłosz, Oliwia, Miłosz, Karol, Julia, Otylia to grupa czterolatków a Tomek, Michał, Sara, Wojtek, Oliwia, Tymek, Dominik, Filip to trzylatki.

       Miesiąc wrzesień to okres ciężkich przeżyć podczas rozstań z rodzicami. 14 dzieci w naszej grupie to dzieci nowo przybyte do przedszkola, dlatego moja uwaga skupiała się na integracji i zabaw integracyjnych które służyły spójności grupy. Miały one również wpływ na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, dawały swoją radość i pozwalały na zaspokojenie ciekawości.Kształtowały również poczucie przynależności do grupy rówieśniczej, budowały relacje między dziećmi które były pełne ciepła i wzajemnej akceptacji.Wdrażały do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu, rozumienia oraz przestrzegania zasad zachowania i współżycia w grupie, wdrażały do przetrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

W miesiącu październiku próbowałam utrwalić i usystematyzować wiadomości o obecnej porze roku- jesieni. Poznawaliśmy popularne gatunki drzew , roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie, pogłębialiśmy wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych do bieżącej pory roku.Doskonaliliśmy umiejętność rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadamiałam znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. Podcza wycieczek i spacerów zbieraliśmy materiały przyrodnicze tj. żołędzie, szyszki, kasztanki, liście owoce jarzębiny które wykorzystywaliśmy  na zajęciach oraz  do dekoracji sali. Kącik przyrodniczy zapełnił się również warzywami i owocami.

Podczas zabaw na podwórku dzieci miały możliwość obserwacji konika polnego, dżdżownicy i myszy. Z okazji Święta Edukacji Narodowej obejrzyliśmy akademię przygotowaną przez dzieci ze Szkoły Podstawowej z Rożniatowa. Świętowaliśmy trzecie urodziny Wojtusia.Były życzenia i poczęstunek.

Barbara Kałamarz

najnowsze działania


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego