"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w Rożniatowie


Działania listopad / grudzień 2013

Witamy ponownie na naszej stronie internetowej. Minęy kolejne dwa miesiące naszej wspólnej pracy i zabawy.

Miesiąc listopad rozpoczęliśmy tematem "Jesienne eksperymenty". Na zajęciach wzbogaciliśmy wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charekterystycznych dla jesieni. Poszerzaliśmy wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobie jego wykorzystania przez człowieka oraz kształcenia postaw proekologicznych związanych z oszczędnym korzystaniem zasobem wody.

W drugim tygodniu wzbogaciliśmy wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz sposobu ich przygotowania do zimy realizując temat "Zwierzęta jesienią". Staraliśmy się zrozumieć istotę zmian zachodzących w świecie przyrody jesienią.

Zdolność do empatii oraz umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, budowanie wzajemnego zaufania, kształtowaliśmy poprzez temat "Szanujmy się wzajemnie"

"Moje zainteresowania" to kolejny temat który pozwoił nam rozwijać i rozbudować wszechstronne zainteresowania, stwarzać okazje do pogłębiania wiedzy ogólnej i słowiennictwa, dostrzegać zagrożenia będące następstwem rozwoju cywiizacji i powodujących niszczenie środowiska.

Zorganizowaliśmy również Andrzejki, podczas których zorganizowaliśmy rożne wróżby oraz dyskotekę i poczęstunek.

Miesiąc Grudzień rozpoczęliśmy tematem "Zgoda wszystkim potrzebna". Temat ten uświadomił nam najczęstsze przyczyny i sytuacje sprzyjające powstawaniu konfiktów oraz nauczaniu sposobów ich rozwiązywania.

W tym tygodniu odwiedził nas również Mikołaj obdarzając wszystkich prezentami. Radości nie było końca.

"Choinkowe czasy" to temat przypominający o zbliżających się świętach. Pozwolił nam poznać zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, wzmocnić więzi emocjonalne z rodziną oraz chęć aktywnego uczestniczenia w przygotowaniu świąt.

Ostatnim tematem 2013r. był temat "Mierzymy czas".Realizując ten temat kształtowaliśmy umiejętnośc dostrzegania i odtwarzania rytmu, rozwijając świadomości rytmiczne, poruszanie zasobu słownictwa i pojęć związanych z wierzeniem i określaniem czasu.

Miesiąc grudzień to czas oczekiwania i radości. Razem z dziećmi wykonywaliśmy wiele ozdób choinkowych, kartek świątecznych, stroików oraz przystrajaliśmy choinkę.Wspólnie z uczniami SP w Rożniatowie przygotowaiśmy Jasełka Bożonarodzeniowe. Przy pomocy rodziców zorganizowaliśmy również Wigilię klasową.

Barbara Kałamarz

najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego