"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w RożniatowieDziałania styczeń / luty 2014

„Wiwat Nowy Rok”, taki temat towarzyszył nam w pierwszym tygodniu  nowego roku.


W trakcie realizacji tego tematu rozwijaliśmy świadomość rytmicznej organizacji czasu, konieczności racjonalnego wykorzystania czasu oraz planowanie sposobu spędzania wolnych chwil.


W drugim tygodniu rozwijaliśmy wiarę we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętność planowania działań poprzez temat „W poszukiwaniu mądrości”. Temat „Zawsze pamiętam o babci i dziadku” pozwolił na wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny oraz zachęcał do podtrzymywania rodzinnych tradycji. Z okazji Święta babć i dziadków nasze przedszkolaki razem z uczniami Szkoły Podstawowej zaprezentowały się w Domu Strażaku. Zaproszeni goście oraz wspaniała publiczność gromko oklaskiwała występy maluchów. Dziadkowie nie skąpili pochwał i zachwytów dla swoich wnuków. Następnie goście zostali na poczęstunek przygotowany przez rodziców i KGW. Dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia zapewnił temat „ Zdrowie jest najważniejsze”. Poprzez ten temat ukształtowaliśmy i utrwalaliśmy prawidłowe nawyki żywieniowe, dostarczaliśmy wzorów prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza, wdrażaliśmy do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej. Uświadamialiśmy również znaczenie przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych. Wielką frajdą dla dzieci był bal choinkowy, karnawałowy, gdzie dzieci miały okazję do szaleństwa i wspólnej zabawy. Pierwszy tydzień lutego upłynął pod hasłem „W drodze do sukcesu”. Celem tego tematu było uświadomienie dzieciom znaczenia wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu, wyrabianie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole. Kolejny temat to „ Świat w książkach zapisany”. Poprzez ten temat rozwijaliśmy zainteresowanie książką jako źródłem  wiedzy, przeżyć i doświadczeń. Przygotowaliśmy dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z bibliotek i czytelni. Wzbogaciliśmy wiedze i słownictwo związane z powstawaniem książek oraz wdrażaliśmy do szanowania książek i właściwego z nich korzystania. Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki wdrażaliśmy poprzez temat „Oblicza sztuki”. Oglądanie wybranych dzieł sztuki inspirowało dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu  oraz wyrabiało gust i dobry smak  w dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu. Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją dostarczył nam temat „Nasze zwierzęta”. Pozwolił nam również zapoznać się z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi oraz uświadomił dzieciom korzyści płynące z hodowli zwierząt gospodarczych.

Barbara Kałamarz

najnowsze działania

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego