"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w RożniatowieDziałania marzec / kwiecień 2014

W wiosennym nastroju witamy ponownie na naszej stronie.
Miesiąc marzec rozpoczęliśmy wprowadzeniem dzieci w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomieniem im znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas poprzez temat "Ważna sprawa - odpowiedzialność".
Wdrażaliśmy do rozumienia konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków, budowania pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.
Wycieczka do sklepu, umożliwiła nam realizację tematu "Robimy zakupy".
Dzieci miały możliwość obserwowania pracy ekspedientki w sklepie. Wycieczka ta była inspiracją do zabawy tematycznej "W sklepie".
Poprzez realizację tematu "Oznaki wiosny" uczyliśmy się dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie, spowodowane nadejściem wiosny. Rozbudzaliśmy zainteresowania przyrodnicze oraz chęci obserwowania otaczającego świata.
Dzieci miały możliwość obserwacji pierwszych wiosennych kwiatów, podziwiały klucz lecących żurawi, przyglądały się pracy bocianów przy budowie gniazda.
Temat "Ekologiczny świat" pozwolił kształtować postawy, zachowania i nawyki proekologiczne. Uświadomił konieczność segregowania odpadów oraz pozwolił poznać zasady działania recyclingu.
Budowanie świadomości narodowej oraz wzbogacenie wiedzy o własnym kraju, wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem umożliwił nam temat "Historia ukryta w legendach".
Omawianie tematu "Radosna Wielkanoc" przybliżył dzieciom tradycje i symbole Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu. Rozbudził również chęć kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się do przygotowania świąt.
Poprzez temat "Świat dla odważnych" budziliśmy u dzieci pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości, dostarczaliśmy pozytywne wzorce zachowań w sytuacjach trudnych oraz uczyliśmy zaufania w grupie rówieśniczej.
"Muzyka, która łączy" - poprzez realizację tego tematu rozwijaliśmy u dzieci twórczą wyobraźnię muzyczną. Podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych, rozbudzaliśmy wyobraźnię i zachęcaliśmy do różnych form ekspresji.

Barbara Kałamarz

najnowsze działania

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego