"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w Siennowie nr 2Działania marzec / kwiecień 2014


„PODRÓŻ   PO   POLSCE”
Dzieci poznały symbole narodowe swojej ojczyzny, stolicę, jej herb, bieg rzeki Wisły, niektóre miasta  i ich charakterystyczne zabytki, wykonały flagę biało-czerwoną. Wypowiadały się na temat swojej małej ojczyzny, poznały ważne instytucje w swojej rodzinnej wiosce. Podsumowaniem tematu były zagadki o Polsce i wręczenie orderów małego patrioty.

„IDZIE   WIOSNA”
Przyszła pora na szukanie wiosny w okolicy przedszkola oraz w parku, rozglądanie się za pierwszymi kwiatami i ptakami, słuchanie głosów przyrody, rozpoznawanie elementów pogody i różnych zjawisk pogodowych. Wszystko to zaowocowało wykonaniem kalendarza pogody i sympatycznej marzanny  w postaci płaskiej – rysunku oraz wiosennym bukietem z wierzbowych bazi na przedszkolnym stole.

PROJEKT  „JAJO”
Zebrane wiadomości dzieci zostały zapisane w formie siatki, nieco później zapisano hipotezy  i sposoby rozwiązania problemów badawczych. W części pierwszej dzieci dużo śpiewały, rysowały, opowiadały, liczyły, segregowały, przekształcały, bawiły się ruchowo. W części drugiej sprawdzały zachowanie się jajka surowego i gotowanego – rozbijały, kroiły, dotykały, próbowały, turlały, obracały, nosiły na łyżce, czytały numery na skorupkach, barwiły je oraz oklejały różnymi elementami. W części trzeciej wykonały wystawkę z kraszanek i pisanek, śpiewały piosenkę, wykonały taniec do utworu M. Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”.

„CO   JEST   WAŻNE”
Po  upływie Świąt Wielkanocnych dzieci miały możliwość wypowiedzenia swoich odczuć, wrażeń, przeżyć i doświadczeń, co zaowocowało bogatym rysunkiem. Następnie zbliżający się dzień kanonizacji  dwóch papieży, w tym naszego rodaka, skłoniły dzieci do rozmowy na tematy religijne, a także do wykonania flag papieskiej i maryjnej, które posłużyły do ozdobienia okien w tym ważnym historycznym dniu.

Renata Dziurzyńska

najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego