"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w UrzejowicachDziałania marzec / kwiecień 2014

„W marcu jak w garncu” to pierwszy temat zrealizowany w marcu. Przedszkolaki poznawały zjawiska pogodowe i codziennie zaznaczały na kalendarzu pogodę oraz temperaturę, dzięki czemu pod koniec miesiąca mogły przeanalizować panująca pogodę i sprawdzić prawdziwość przysłowia. Ponadto śpiewały piosenki związane z marcem i wykonywały liczne prace, obrazujące pierwsze oznaki wiosny. Wysiewały również nasiona kwiatów, które następie wysadzały przy szkolnym ogrodzeniu.

Kolejny temat dotyczył podróżowania. Dzieci poznawały rożne środki lokomocji, opowiadały o swoich podróżach, wykonywały modele pojazdów, a na koniec udały się w podróż po kosmosie.

W następnym tygodniu przedszkolaki poznawały i tworzyły kolory podstawowe i pochodne. Zajęcia rozpoczęliśmy tęczowo. Dzieci określały kolory tęczy, śpiewały o niej oraz ją malowały. Natomiast w kolejnych dniach przedszkolaki ubierały się w określone kolory, tworzyły kolekcje rzeczy w danym kolorze, poznawały jego odcienie i wykonywały prace w danej barwie.

W pierwszym dniu wiosny udaliśmy się nad rzekę utopić tradycyjną Marzannę i powitać wyczekiwaną wiosnę.

W kolejnych dniach dzieci poszukiwały zwiastunów wiosny, poznawały pierwsze kwiaty, obserwowały zachowanie zwierząt oraz prace polowe . To co zobaczyły na spacerach stało się inspiracja do powstania wiosennej dekoracji sali.

Projektem „jajko” rozpoczęliśmy kolejny miesiąc. Dzieci przynosiły na zajęcia różne jajka, które mierzyły, ważyły, badały oraz poddawały licznym eksperymentom. Dzieci sprawdzały swoje hipotezy, przeprowadzały wywiady, tworzyły prace z wykorzystaniem jajek, zrobiły sałatkę warzywną z jajkami oraz słodkie bezy.

W następnym tygodniu realizowaliśmy temat „Jak mieszkamy”. Przedszkolaki prezentowały swoje domy, opowiadały o drodze do przedszkola i swoich sąsiadach, wykonały modele domów i ich szkice. Ponadto projektowały wnętrza domu oraz jego otoczenie. Dowiedziały się także jak wyglądają domy w innych krajach oraz z czego są budowane.

Przed Wielkanocą dzieci malowały pisanki, ozdabiały babeczki, poznawały tradycje wielkanocne oraz wykonywały dekoracje świąteczne.

Po świętach zrealizowaliśmy projekt „studnia”. Przedszkolaki liczyły, szkicowały, mierzyły i sprawdzały głębokość studni w okolicy. Wykonywały m.in. modele studni, poznawały legendy i bajki związane ze studniami oraz sprawdziły skąd się bierze woda w studni.

Magdalena Tworek

najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego