"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w Zarzeczu nr 1Działania marzec/kwiecień 2013


Miesiąc marzec zaczęliśmy od wysłuchania opowiadania „U fryzjera”, po czym z wielkim zaciekawieniem obejrzeliśmy czasopisma z różnymi fryzurami. Niektóre były naprawdę „niezłe”, jak to określiły dzieci. Zapoznaliśmy się z niektórymi nazwami tych fryzur oraz rozmawialiśmy, która fryzura najbardziej nam się podoba i dlaczego. Po przyniesieniu akcesoria fryzjerskich urządziliśmy kącik fryzjerski, gdzie nie tylko dziewczynki dawały popis swoich umiejętności. Następnie po wysłuchaniu wiersza „Grzebień i szczotka” wypowiadaliśmy się, w jaki sposób należy dbać o nasze włosy. Odwiedziliśmy również salon fryzjerski, gdzie pani odpowiadała na pytania naszych ciekawskich przedszkolaków.

Temat buty rozpoczęliśmy stworzeniem siatki tematycznej oraz przyniesieniem butów do przedszkola, które to przymierzaliśmy, opisywaliśmy, poznawaliśmy rozmiary, materiał, z jakiego są zrobione. Poznaliśmy nazwę sklepu, gdzie sprzedawane są buty, osobę, która te buty naprawia. Przybliżeniem tego tematu było opowiadanie „Miesiące kupują buty”, gdzie dzieci nie tylko poznały rodzaje butów, ale również przypomnieliśmy sobie miesiące. Uczyliśmy się wiersza „Buty chcą iść na przechadzkę”, piosenki „Tupią buty”. Dzieci mierzyły swoje stopy, obrysowywały kontur stopy, robiły odciski butów na śniegu.

Koniec marca to okres wzmożonych przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Dzieci siały owies, malowały kurczaki z gipsu, przygotowywały stroiki, które później zabrały do domu. Przeprowadziliśmy wiele pogadanek na temat tradycji świątecznych, wymienialiśmy charakterystyczne elementy świąteczne, opowiadaliśmy o przygotowaniach wielkanocnych w naszych domach.

Kolejnym tematem była woda. Na początku dzieci określały kolor, wygląd, wąchały, próbowały, a następnie przeprowadziliśmy doświadczenie z parowaniem i skraplaniem wody, z zamrażaniem wody, z rozpuszczaniem lodu. Sprawdzaliśmy, co tonie, a co pływa w wodzie oraz co się rozpuszcza w wodzie, a co nie. Zastanawialiśmy się, jakie zwierzęta żyją w wodzie i tym sposobem zrodził się kolejny temat. Franiu opowiedział nam o rybkach, które ma w akwarium i też żyją w wodzie. Dlatego też odwiedziliśmy go i dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy o rybkach. Również przeglądaliśmy książki, by zdobyć więcej informacji na dany temat. Wykonaliśmy różne prace plastyczne, a ostatecznym przedsięwzięciem było zrobienie akwarium w przedszkolu.

Następny temat rozpoczęliśmy od wysłuchania „Bajki o dniach tygodnia” Cz. Janczarskiego, po czym ze śpiewem na ustach przeliczaliśmy liczebnikami porządkowymi poznane dni tygodnia uświadamiając sobie, że tydzień ma siedem dni i kolejne dni są powtarzalne. Wyjaśnialiśmy znaczenie słów dni tygodnia, opowiadaliśmy o swoim ulubionym dniu. Omówiliśmy przeznaczenie różnorodnych kalendarzy, po czym po wysłuchaniu wyliczanki, „Co Adaś jadł” wykonaliśmy swój kołowy zegar tygodniowy.

Monika Płocica

najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego