"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w Zarzeczu nr 3Działania marzec / kwiecień 2014

Witamy na stronie inetrnetowej Kompetntnych Przedszkolaków z Zarzecza nr 3. Poniżej, w wielkim skrócie prezentujemy zagadnienia nad jakimi pracowaliśmy
w marcu i kwietniu.


POZNAJMY SIĘ


W ciągu tygodniowych zajęć integracyjno-zapoznawczych przedszkolaki wykonały plakat po hasłem „Bezludna wyspa”. Plakat poprzedziła krótka historia wprowadzająca w świat przygód i dzieciecej fantazji. Kolejne zajęcia  spedziliśmy z bajką terapeutyczną pt.
„W krainie smoków” . Dzieci rozmawiałay o panowaniu nad złymi emocjami i zachowaniami u smoka. Zwróciły uwagę na to, że jest to trudna umiejętność nie tylko dla smoków.  Dyskusje te zainspirowały nas do stworzenie nowego kontraktu grupwego pod hasłem
„W naszym przedszkolu chcemy czuć się jak w domu”. Stworzyliśmy nowe zasady, które każdy zobowiązał się przestrzegać. Dzieci uczyły się także nowych piosenek i tańców integracyjnych. Wykonały pracę plastyczną-techniczną do rytmicznej muzyki z elementem liczenia pt. „Żaglówki” oraz bawiły się w zabawy dydaktyczne wykorzystujące wizytówki
z imionami dzieci.


OZNAKI WIOSNY 

Już w marcu rozpoczęliśmy temat związany z tematyką budzącej się do życia przyrody. Dzieci nauczyły się recytacji na pamięć wiersza B. Formy „Prośba do słoneczka”. Obserwowały przyrodę i marcową pogodę. W tym celu tworzyły symbole elementów pogody i własne kalendarze pogody, które posłużyły nam do weryfikacji hipotezy zawartej
w przysłowiu „W marcu jak w garncu”. Wyniki naszych badań potwierdziły stare porzekadło.

 
WSZYSTKO ROŚNIE


W ramach tego zagadnienia dzieci szukały wiedzy na temat kwiatów oraz ich wzrostu
w przewodnikach i albumach. Nauczyły się układu tanecznego pt. „Ziarno” oraz założyły kącik przyrody w którym hodowały rośliny i kwiaty (fasola, rzeżucha, hiacynt). Każdą obserwację skrupulatnie dokumentowały za pomocą rysunku i tabeli obserwacji. W trakcie tego tygodnia dzieci nauczyły się pięknej i wesołej piosenki pt. „Wiosna”, do której wymyśliły swój układ choreograficzny. W kolejnych dniach w oparciu o własne doświadczenia dzieci, wspólnie stworzyliśmy instrukcję wykonania „zielonych wiosennych kanapek”.  W tym też celu odwiedziliśmy pobliski sklep i zakupiliśmy odpowiednie produkty. Przedszkolaki chętnie porównywały ich wagę, określały zapachy, kolory i próbowały wyliczyć ile zapłaciliśmy za rachunek na przedszkolnych banknotach. Na koniec stworzyliśmy grupową pracę plastyczno-techniczną  pt. „Tulipany”.
           
PRACOWITA WIOSNA


W ciągu realizacji tygodnia pod hasłem „Pracowita Wiosna” dzieci:

                                   
PROJEKT BADAWCZY  „Wiosenne drzewo”


Powitanie wiosny zainspirowało przedszkolaki do wykonania rysunków przedstawiających wiosenną przyrodę. Dlatego też postanowiłam, że przyjrzymy się jej z bliska. Kolejne dni całkowicie pochłonęły nas w pracy nad projektem badawczym realizowanym po hasłem „wiosenne drzewo”.  W ramach projektu dzieci obserwowały gałęzie i pnie drzew, a także rysowały skojarzenia związane z drewnem. Kolejne dni to tworzenie pytań badawczych, dochodzenie do wiedzy i ewaluacja projektu. Z wielu ciekawych aktywności w skrócie prezentujemy te najważniejsze:

Projekt bardzo zaangażował dzieci do działania, wzbogacił o nowe techniki poszukiwania wiedzy i różnorodne formy pracy. Największym zaskoczeniem dla dzieci był proces powstawania papieru oraz to jak liczne gatunki zwierząt i owadów zamieszkują drzewo oraz poszczególne jego części (kora, pod korą, dziupla, korzenie, gałęzie, liście, kwiaty).

KIEDY PATRZĘ W NIEBO


To temat jaki zrealizowaliśmy tuż po zakończeniu projektu badawczego. Oto nasze aktywności wykonywane w ramach tych zajęć:

ŚWIĘTA WIELKANOCNE TUŻ, TUŻ


Kwiecień był również czasem kiedy to dzieci przygotowywały się do zgodnego z tradycjami religijnymi przeżywania świąt wielkanocnych. Nasze przygotowania poprzedzały poniższe aktywności. A było to:

NA WSI


W ramach tego temtu zajęć realizowaliśmy zagadnienia takie jak: słuchanie, rozpoznawanie
i nazywanie odgłosów zwierząt mieszkających na wsi, malowanie sylwety ulubionego zwierzęcia z zagrody, opowiadanie o hodowli zwierząt w gospodarstwie na podstawie własnych obserwacji dzieci, nazywanie poszczególnych członków rodziny danego gatunku,
omówienie życia ssaków; nazywanie korzyści wynikajacych z hodowli zwierząt oraz wykonanie pracy indywidualno-grupowej pt. „Krowa” (dzieci otrzymały fragment dużej sylwey  krowy, leżącej na łące, nie wiedząc co przedstwiają ich karty pracy, kolorowały je według własnego pomysłu, końcowy zadaniem było polączenie wszystkich części w jedną
i omówienie efektu.

Wioletta Jaskuła

najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego